Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument

U bent van plan de zorg voor uw verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.

In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Op deze pagina informeren wij u over:

  • Ons kantoor
  • Hoe en wanneer u ons kunt bereiken
  • Onze registratie bij/lidmaatschap van overkoepelende organisaties/instanties
  • De producten en diensten die wij aan u leveren
  • Onze relatie met de verzekeraars
  • Hoe wij worden beloond
  • Nazorg
  • Welke klachtmogelijkheden u heeft

foto3.jpg

De producten en diensten die wij aan u bieden

Schadeverzekeringen

Ons kantoor kan u prima van dienst zijn op het gebied van bemiddeling en advisering in schadeverzekeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Wij bemiddelen in verzekeringsproducten die aansluiten op uw wensen en mogelijkheden. Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij assisteren u actief bij schadeafwikkeling. Al onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen.

Levensverzekeringen

Ons kantoor is bevoegd te bemiddelen op het gebied van levensverzekeringen. Sinds 1 januari 2017 beheren wij de in het verleden afgesloten leven, spaar, risico en/of lijfrenteverzekering. Ons kantoor bemiddelt actief op het gebied van uitvaartverzekeringen. Ons kantoor wil uw financiële belangen optimaal behartigen.

Hypotheken en financieringen

Ons kantoor bemiddelt ook op het gebied van hypotheken en financieringen. Wij beheren de in het verleden afgesloten hypotheek en of financiering. Daarbij kijken wij of een product nog bij uw wensen en ervaring met financiële producten past.

Betalen en sparen

Ons kantoor bemiddelt ook op het gebied van sparen en betalen. Denk bijvoorbeeld aan het storten van geld op een (internet)spaarrekening.

Wat verwachten wij van u?

Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult of niet correct aan ons meedeelt kan dit consequenties hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening.

Ook is het van groot belang dat u bij een hypotheek, levensverzekering of andere toekomstvoorziening ervoor zorgt dat eventuele inkomens-, gezondheidsgegevens en/of gegevens van het onderpand bij ons worden aangeleverd. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zo nodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren.

Tijdens de looptijd van de verzekering, de hypotheek en/of overige voorzieningen vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verbouwing van de woning, andere werksituatie, etc.

foto2.jpg

Provisietransparantie

Provisietransparantie algemeen

Provisie zorgt ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle diensten aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico's zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden.
Hoeveel provisie wij ontvangen is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

Nazorg

Natuurlijk houdt onze dienstverlening niet op na het afsluiten van een verzekering , financiering of hypotheek. Gedurende de looptijd bewaken wij de producten die u bij ons ondergebracht heeft. Zo nodig nemen wij contact met u op om eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn te bespreken.

Welke klachtmogelijkheid heeft u?

Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD). Ons aansluitnummer bij het KiFiD is: 20025436. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u via de website: http://www.kifid.nl.

De adresgegevens van KiFiD zijn:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
telefoon: 0900-fklacht oftewel 0900-3552248 (€ 0,10 per minuut)
Internet: www.kifid.nl